Tietoa vaaleista

Mikä on edustajisto ja sen rooli?

Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa tilinpäätöksen ja esityksen osuuspääomalle maksettavasta korosta. Edustajisto nimeää hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Sen vastuulle kuuluvat myös esimerkiksi osuuskunnan sääntöasiat sekä talouden seuranta ja valvonta.

Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi se kutsutaan koolle koko LSO hallinnolle järjestettävän syysseminaarin yhteydessä. LSO Osuuskunnan edustajiston toimintakausi on 5 vuotta. Nykyisessä edustajistossa on 30 jäsentä ja vaaleilla valittavaan uuteen edustajistoon valitaan 20 jäsentä.

Miten edustajisto valitaan?

Edustajisto valitaan jäsenten keskuudesta vaaleilla viiden vuoden välein. Kyseisissä vaaleissa edustajistoon valitaan 20 jäsentä vuosiksi 2024-29.

Vuoden 2024 vaalien aikataulu:

  • Ehdokasasettelu päättyy 20.2.2024
  • Äänestäminen 15.4.-3.5.2024
  • Vaalitulos julkistetaan toukokuussa aikaisintaan 7.5.
  • Uuden edustajiston toimikausi alkaa vaalien tuloksen vahvistamisesta

Voinko asettua ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi asettua jokainen henkilöjäsen tai yhteisöjäsenen valtuutettu edustaja, joka

  • on liittynyt jäseneksi ennen 1.1.2024
  • on 1.1.2024 osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhteisön palveluita aktiivisesti hyväkseen käyttävä jäsen
  • on vaalin alkaessa 18 vuotta mutta ei 60 vuotta täyttänyt
  • ei ole osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhteisön palveluksessa eikä niiden hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen

Kuka on vaalikelpoinen?

Vaalikelpoinen edustajistoon on osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhteisön palveluita säännöllisesti hyväkseen käyttävä jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi 1.1.2024 mennessä. Henkilöjäsenen sekä yhteisöjäsenen keskuudestaan yhteisöä edustamaan valitun luonnollisen henkilön tulee olla vaalin alkaessa 18 vuotta mutta ei 60 vuotta täyttänyt eikä hän saa olla osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhteisön palveluksessa eikä osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhteisön hallintoneuvoston taikka hallituksen jäsen.

Edustajiston vaaleissa voi ehdokkaaksi asettua jäsenen sijasta myös puoliso tai muu perheenjäsen, joka aktiivisesti osallistuu tilan töihin ja on perehtynyt ko. tuotantosuuntaan. Tällöin jäsenen tulee viimeistään 20.2.2024 toimittaa asiasta valtakirja osuuskunnalle, joka välittää sen edelleen vaalilautakunnalle.

Ehdokkaana ei voi olla jäsen, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu tai jolle on määrätty edunvalvoja.  Ehdokkaana oleva henkilöjäsen ei voi olla samanaikaisesti yhteisöjäsenen keskuudestaan valitsema yhteisöä edustava ehdokas. Edustajiston jäsen joka menettää vaalikelpoisuutensa, ei voi toimia edustajiston jäsenenä.

Miten voin asettua ehdolle tai miten saan oman ehdokkaani asetettua ehdolle?

Vähintään viisi (5) äänioikeutettua jäsentä voi perustaa vaalia varten valitsijayhdistyksen ja asettaa ehdokkaita vaaleihin.  Ehdokasasettelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita vaalitilaisuuksiin tammikuussa 2024, joissa asiaa käsitellään tarkemmin.

Ehdokasasettelu päättyy 20.2.2024, jolloin valitsijayhdistysten asiamiehet viimeistään toimittavat ehdokaslistahakemukset vaalilautakunnalle osoitteeseen LSO Osuuskunta/ Vaalilautakunta, PL 50, 20521 TURKU.