Ehdokasasettelu

Vuoden 2019 vaalien ehdokasasettelu päättyy 14.2.2019.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen edustajistoon on osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhteisön palveluita säännöllisesti hyväkseen käyttävä jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi 1.1.2019 mennessä. Henkilöjäsenen sekä yhteisöjäsenen keskuudestaan yhteisöä edustamaan valitun luonnollisen henkilön tulee olla vaalin alkaessa 18 vuotta mutta ei 60 vuotta täyttänyt eikä hän saa olla osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhteisön palveluksessa eikä osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhteisön hallintoneuvoston taikka hallituksen jäsen.

Edustajiston vaaleissa voi ehdokkaaksi asettua jäsenen sijasta myös puoliso tai muu perheenjäsen, joka aktiivisesti osallistuu tilan töihin ja on perehtynyt ko. tuotantosuuntaan. Tällöin jäsenen tulee viimeistään 14.2.2019 toimittaa asiasta valtakirja osuuskunnalle, joka välittää sen edelleen vaalilautakunnalle.

Ehdokkaana ei voi olla jäsen, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu tai jolle on määrätty edunvalvoja.  Ehdokkaana oleva henkilöjäsen ei voi olla samanaikaisesti yhteisöjäsenen keskuudestaan valitsema yhteisöä edustava ehdokas. Edustajiston jäsen joka menettää vaalikelpoisuutensa, ei voi toimia edustajiston jäsenenä.

Ohjeet ehdokasasetteluun

 1. PERUSTA VALITSIJAYHDISTYS
 • vähintään viisi (5) äänioikeutettua jäsentä voi perustaa vaalia varten valitsijayhdistyksen ja asettaa ehdokkaita vaaleihin.
 • valitsijayhdistys voi asettaa ehdokas­listalleen ehdokkaiksi vähintään kaksi henkilöä ja enintään kaksi kertaa sen määrän henkilöitä kuin vaalipiiriin valitaan edustajia
 • osuuskunnan jäsen saa liittyä vain yhteen valitsijayhdistykseen
 • ehdokkaaksi asetettu henkilö ei saa olla valitsijayhdistyksen jäsen
 • ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokas

  

 1. PÄIVÄÄ PERUSTAMISASIAKIRJA JA VALITSE ASIAMIES JA HÄNEN VARAMIEHENSÄ
 • valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja on päivättävä ja siinä on valtuutet­tava yksi valitsijayhdistyksen jäsenistä yhdistyksen asiamieheksi ja toinen hänen varamiehekseen

 

 1. HANKI SÄÄNTÖJEN EDELLYTTÄMÄ MÄÄRÄ EHDOKKAITA
 • nimeä listalle vähintään 2 ja enintään 60 ehdokasta

 

 1. TÄYTÄ EHDOKASLISTAT
 • ehdokaslistaan täytetään kaikki pyydetyt tiedot ehdokkaasta sekä ehdokkaan omakätinen nimikirjoitus

 

 1. PALAUTA MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ
 • valitsijayhdistyksen asiamies toimit­taa ehdokaslistahakemuksen ja valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan vaalilautakunnalle joko henkilökohtaisesti tai siihen kirjallisesti valtuuttamansa asiamiestä, postia tai lähettiä käyttäen viimeistään 14.2.2019 osoitteella LSO Osuus­kunta, Vaalilautakunta, PL 50, 20521 Turku. (Käyntiosoite: Lemminkäisenkatu 48, Turku.)

 

Ehdokasasettelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita vaalitilaisuuksiin tammikuussa 2019, joissa asiaa käsitellään tarkemmin.

Ehdokasasettelu päättyy 14.2.2019, jolloin valitsijayhdistysten asiamiehet viimeistään toimittavat ehdokaslistahakemukset vaalilautakunnalle osoitteeseen LSO Osuuskunta/ Vaalilautakunta, PL 50, 20521 TURKU.