Äänestäminen

Äänioikeus

Äänioikeus on jokaisella jäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi viimeistään 1.1.2019 ja joka on vaalin alkaessa edelleen jäsenenä. Kullakin jäsenellä on vaalissa yksi ääni.

Äänestysaika

Vaalin äänestysaika on 15.4.-3.5.2019.

Ehdokaslistojen yhdistelmä, äänestyslippu ja palautuskuori postitetaan jäsenille viimeistään 9.4.2019.

Edustajiston vaalit suoritetaan postivaalina. Postiäänestys suoritetaan palauttamalla äänestyslippu suljetussa palautuskuoressa vaalilautakunnalle kuoreen merkityllä osoitteella viimeistään 3.5.2019.